Øjvind Winge, dansk botaniker (mykolog) og genetiker. Professor i genetikk ved Veterinær- og Landbohøjskolen 1921–33, professor ved Carlsberglaboratoriet og leder for fysiologisk avdeling 1933–56. I sitt doktorarbeid (1917) fremsatte Winge en teori om dannelse av nye plantearter ved artskrysning og kromosomfordobling, en teori som er grunnleggende for å forstå betydningen av polyploidi i plantelivets utviklingshistorie. Han skrev ellers en mengde avhandlinger, bl.a. om cytogenetiske forhold og foredling av humle og maltbygg, gjærsoppenes arvelighetsforhold, om sopp og kjønnsbundet arv.