Maltbygg, parti eller sort av bygg som egner seg til fremstilling av malt. Det skal ha god spireevne og stor spireenergi, ha velutviklede korn av ensartet størrelse. Det bør inneholde lite protein og mye stivelse. Norske byggsorter og dyrkingsteknikken i Norge retter seg lite inn mot maltproduksjon, mer mot bygg som råstoff til kraftfor. Norske bryggerier importerer ferdig malt.