Palass, fyrstelig eller adelig slott, praktbygning. Karl den store brukte betegnelsen om sin residens i Aachen, noe som skulle symbolisere at antikkens romerske imperium var gjenopprettet. Senere er betegnelsen brukt i flere språk om fyrstelig eller adelig residens, særlig i Italia, her også om andre monumentale byggverk. Se også palé.