Vakuole, cellesaftrom, væskefylt rom i alle levende planteceller. De unge cellene i delingsvevene (meristemene) har vanligvis mange små vakuoler, men under cellens vekst og differensiering smelter disse sammen til en stor, sentral vakuole som utgjør det meste (over 95 %) av cellens volum. Vakuolens innhold, cellesaften, er en tynn vandig løsning av uorganiske ioner, sukker, organiske syrer, evt. fargestoffer m.m. Cellesaften er gjerne svakt sur med noe lavere pH enn cytoplasma. Vakuolen er avgrenset mot cytoplasma av en membran, tonoplast, som bl.a. regulerer stofftransporten mellom cellesaft og cytoplasma. Vakuolen er viktig ved at den opprettholder cellens saftspenning, turgor, og at den lagrer forskjellige organiske forbindelser, enten til senere bruk eller som avfallsstoffer. Den spiller en viktig rolle i cellens stoffomsetning og inneholder bl.a. hydrolytiske enzymer som spalter visse organiske forbindelser.