Tonoplast, membran som avgrenser vakuolen mot cytoplasmaet i plantecellen. Lik andre cellemembraner er tonoplasten semipermeabel eller differensiert permeabel, dvs. at ikke alle stoffer trenger gjennom den med samme letthet. Dette har betydning bl.a. ved at cellen kan lagre visse stoffer i vakuolen, uten at de blir omdannet av enzymene i cytoplasmaet. Akkumulering av løste stoffer, som uorganiske ioner, sukker m.m. gir cellen et osmotisk potensial, som fører til økt saftspenning.