Tjærefargestoffer, fellesnavn for fargestoffer som kan fremstilles av råmaterialer fra steinkulltjære. Flere av de plantefarger som opprinnelig ble utvunnet av planter, kan fremstilles som tjærefargestoffer, f.eks. alizarin og indigo. Det var særlig følgende stoffer i tjæren som dannet utgangspunktet for tjærefargestoffenes fremstilling: benzen, toluen, naftalen, antracen, kinolin og akridin. Disse råstoffene fåes i dag i stor utstrekning fra petroleum. Blant tjærefargestoffene er nitro-, azo-, trifenylmetan- og svovelfargestoffer, antracenfargestoffer som alizaron, purpurin og indantren, dessuten kinolin- og akridinfargestoffer og indigofargestoffer. Se også fargestoffer (syntetiske fargestoffer)