Alizaron, før kalt alizarin, rødt organisk fargestoff som særlig har betydning for farging av tekstiler; se alizarinfarger. Alizaron finnes som et glykosid i jordstengelen av krapp-planten og ble før fremstilt i store mengder fra denne. Nå fremstilles alizaron syntetisk ved oksidasjon av antracen. Alizaron er så å si uløselig i vann, men kan løses i mange organiske løsemidler.