Nitrofargestoffer, en gruppe gule og oransje fargestoffer som får sin fargeevne gjennom innholdet av nitrogruppen, –NO2, sammen med amino- eller hydroksygrupper. Av nitrofargestoffene kan nevnes pikrinsyre og martiusgult (dinitronaftolgult). De er ikke særlig lys- og vaskeekte og har derfor liten betydning.