C14H10, et aromatisk hydrokarbon, forekommer som fargeløse krystaller med sterk blå fluorescens og har smeltepunkt 218 °C. Antracenmolekylet inneholder tre benzenringer som er forbundet med en sidekant. Utvinnes av antracenolje, som er en del av steinkulltjære. Har anvendelse til fremstilling av fargestoffer og mange andre organisk-kjemiske produkter.