Alizarinfarger, beisefarger for tekstilfarging dannet av metallhydroksider og alizaron eller alizaronderivater. Tøyfiberne impregneres først med metallhydroksid (beises) og behandles så med fargestoffet. Det dannes en fargelakk som hefter godt på fiberne. Fargen kan varieres ved valg av metallhydroksid og av fargestoff.