C14H8O5, 1,2,4-trihydroksyantrakinon, et antrakinon-fargestoff som finnes i krapprot (se krapp) sammen med alizaron og kan fås av dette ved oksidasjon. Det farger bomull som er beiset med aluminiumsalt skarlagenrødt, med krombeis blir fargen brunrød. Purpurin brukes også som reagens ved påvisning av bor og til påvisning av uløselige kalsiumsalter i histologiske prøver.