En akkord står i grunnstilling når grunntonen og basstonen er identiske.