Molltreklang, treklang av første, tredje og femte tone i mollskalaen, det vil si bygd opp av en mollters og på denne en durters.