Teknikk og industriell produksjon, yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring som fører frem til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er viktig. Opplæringen skjer som regel ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Opplæringen fører frem til fagbrev.