Transport og logistikk er et programfag i programområdet transport og logistikk i utdanningsprogrammet service og samferdsel. Faget dreier seg om næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling og vurdering av virksomhetens lønnsomhet. Regelverk næringen må ta hensyn til som følge av stadig tettere tilknytning til internasjonale avtaler, inngår også. Persontransport og forflytning av varer fra innkjøp og fram til forbruker, og videre til gjenvinning, står sentralt. Programfaget omhandler oppbygging av transportsystemer, prosedyrer for sikker og god håndtering av gods og passasjerer, flyten gjennom gods- og personterminaler og prosedyrer for befordring av gods og personer over landegrenser. Bruk av dokumenter og informasjonssystemer, ekspedisjonsarbeid, lagerhold, interntransport, emballering og oppbygging av forsendelser inngår i programfaget.