Tangfluer, insektfamilie i underordenen høyerestående fluer, (Cyclorrhapha). Bare 40 arter er kjent i verden, derav to fra Norge. Artene er små til middels store fluer, robust bygd, noe avflatet og med kraftige ben. Øynene er små. De påtreffes i oppskyllet tang der også larvene utvikles.