Sumpfluer, insektfamilie i underordenen høyerestående fluer (Cyclorrhapha). Ca. 300 arter er kjent i verden, i Norge er det trolig ca. 40. Larvene lever i sopp, ekskrementer og annet dødt organisk materiale. Noen er klekket fra fuglereir og dyrebol.