Nevner er det som står under brøkstreken i en brøk. Det kan være et tall eller et matematisk uttrykk.