Betoning av enkelte toner eller akkorder. Den grammatiske aksent slutter seg nøyaktig til takten, slik at den største vekt alltid faller på det første taktslag. Den oratoriske (estetiske eller patetiske) føyer seg derimot ganske fritt etter foredraget og kommer ofte i strid med den grammatiske, fordi god deklamasjon ofte krever en avvikelse fra den bundne takts strenghet. Dynamisk aksent betegner fremhevelse av en tone gjennom trykk, agogisk aksent ved å forlenge noteverdien. En skarp betoning betegnes med sf. (sforzato), rfz. (rinforzato) eller merket > eller ⋀.