Symplast, den samlede masse av plantecellenes protoplaster, dvs. plantecellens levende innhold. De enkelte protoplastene står alltid i forbindelse med hverandre ved fine plasmatråder, plasmodesmer, som går gjennom celleveggene. Stofftransport mellom levende celler går derfor oftest gjennom symplasten, f.eks. silrørtransporten av sukker. Motsetning til symplast er apoplast.