Plasmodesmer, meget tynne cytoplasmastrenger som løper fra celle til celle gjennom celleveggen. De har betydning for stofftransport mellom levende planteceller. Primære plasmodesmata dannes ved celledelingen. Sekundære plasmodesmata kan dannes på et senere tidspunkt, f.eks. ved poding. Om vinteren kan plasmodesmata tettes med kallose.