Protoplast, i planter betegnelse for den enkelte celles protoplasma, det vil si plantecellens levende innhold. Celleveggen hos planteceller kan f.eks. løses opp med enzymer slik at det dannes nakne protoplaster. Slike protoplastkulturer har gjort det mulig å studere planters utvikling og formering, f.eks. kan nye planter regenereres ved sammensmelting av nakne protoplaster fra nært beslektede arter (somatisk hybridisering). Jf. symplast og apoplast.