Sumpvipe, fugleart i lofamilien. Litt mindre enn vipe, men med svært lange, gule ben. Hode og kropp ensfarget lyst gråbrun, mangler topp. I flukt vises helt hvit stjert og store svarte og hvite felter i vingene. Hekker i Sentral-Asia vest til Irak, overvintrer fra Sudan til India. Sjelden gjest i Europa. Én fugl observert i Finnmark i 2000.