Lofamilien er en familie i ordenen vade-, måke- og alkefugler. Tidligere ble de kalt brokkfugler. Loene er vadefugler med kort og rett nebb. Denne familien omfatter blant annet de norske hekkefuglene sandlo, dverglo, heilo, boltit og vipe, i tillegg til tundralo som er en regulær trekkgjest. Familien omfatter til sammen 71 arter som er utbredt over hele verden med unntak av Antarktis. Hele artikkelen