Stilkveps, insektunderorden i ordenen årevinger. Til forskjell fra underordenen planteveps har de en stilket bakkropp, dvs. første bakkroppsledd er svært langt og smalt i forhold til de andre leddene, og larvene er fotløse. 56 familier av stilkveps er registrert i Norge, bl.a. humler, bier, stikkeveps, maur, gallveps og en lang rekke familier av snylteveps. Det er hittil registrert ca. 2500 arter av stilkveps i Norge, men det reelle antallet er høyst usikkert (trolig over 7000), da særlig snyltevepsene er lite kartlagt.