Biulv, årevingeart i familien graveveps, Sphecidae. Nytter hovedsakelig tam-bier som næring for yngelen sin og kan gjøre skade for biavlen i Sør- og Mellom-Europa. Den ble første gang funnet i Norge i 1996, og kjennes i dag fra flere områder rundt Oslofjorden sør mot Kristiansand, gjerne der bakken er dekket av sand.