C30H50, oljeaktig væske med svak lukt. Et umettet alifatisk hydrokarbon med seks dobbeltbindinger. Finnes i store mengder i hailever og utvinnes av denne. Finnes i mindre mengder i alle dyreorganismer og bl.a. i olivenolje og gjær. Er biokjemisk et intermediat (mellomprodukt) i syntesen av kolesterol og steroider. Ved katalytisk hydrogenering tar det opp 12 hydrogenatomer og overføres i squalan.