C30H62, fargeløs olje uten lukt og smak. Et mettet hydrokarbon med kokepunkt ca. 350 °C. Fremstilles ved hydrogenering av squalen. Forekommer naturlig i små mengder i talg. Har fått ganske utstrakt praktisk anvendelse bl.a. som spesialsmøreolje, som hjelpestoff (vehikkel) for farmasøytiske preparater, i kosmetiske produkter og som parfymefiksativ.