samboerforhold

Artikkelstart

Samboerforhold betegner to personer som lever sammen under ekteskapslignende forhold uten å ha inngått ekteskap.

Faktaboks

Også kjent som
også kalt samboerskap
ugift samliv
avtalt samliv
papirløst ekteskap o.l.

Statistikken over samboerforhold og ekteskap viser at andelen samboere har økt siden 1980-tallet. På starten av 90-tallet var 20 prosent samboere. I 2017 er mer enn 25 prosent samboere. (Kilde SSB)

Reglene i ekteskapsloven gjelder ikke for ugifte samboere. De har for eksempel ingen forsørgelsesplikt overfor hverandre, verken under samlivet eller etter at det er opphørt, slik som forholdet er mellom ektefeller.

Eiendeler

Hver eier sitt, og ved samlivets opphør beholder hver av dem (eventuelt den avdødes arvinger) det som hver har eid mens samlivet bestod. I praksis vil imidlertid ofte eiendeler bli i sameie mellom partene. Grunnlaget for et slikt sameie kan være at begge har hatt pengeinntekter eller andre midler som er gått med til anskaffelsen av ting, uten at det kan bringes på det rene hvem som har betalt for hva. I rettspraksis har man en lang rekke tilfeller fra de senere år hvor domstolene har kommet til at eiendeler anskaffet under samlivet er i sameie mellom partene, og hvis det ikke er holdepunkter for annet, med en halvpart på hver. I rettspraksis er det også slått fast at selv om bare den ene har hatt pengeinntekter mens den annen har arbeidet i hjemmet, kan hjemmearbeidet danne grunnlag for å anse vedkommende som medeier i ting som erverves for den annens inntekter. I praksis vil derfor samboerforhold som har vart i noen tid, ofte medføre et nært rettsfellesskap mellom partene i økonomisk henseende.

Arv

En gjenlevende samboer som har, har hatt eller venter barn med avdøde, har rett til å arv svarende til fire ganger grunnbeløpet i folketrygden. Alternativt kan denne gruppen av samboere sitte i uskifte med følgende eiendeler som avdøde eide: felles bolig og innbo, fritidseiendom med innbo og bil.

Bolig

Hovedregelen er at boligen beholdes av den som eier den. Men unntaksregler er gitt ved hustandsfellesskapsloven.

Barn

Foreldreskap for far eller medmor følger ikke direkte av loven slik det gjør når foreldrene er gift. Far eller medmor må erklære farskap eller medmorskap under svangerskapet eller etter at barnet er født.

Avtaler

Det er ikke noe i veien for at partene inngår særskilte avtaler med hverandre som tar sikte på å regulere de spørsmål som måtte oppstå under samlivet og ved dets opphør. Og det er selvsagt ikke noe i veien for at partene oppretter testament til fordel for hverandre, noe som er nødvendig hvis den lengstlevende skal ta arv etter den som dør først. Her vil likevel barn som testator måtte ha, begrense testasjonsfriheten, normalt til 1/3 av formuen, se pliktdel. Samboere betaler ikke arveavgift hvis de har felles barn.

Trygd

I forhold til trygdelovgivningen er ugifte samboende som hovedregel å betrakte som enslige, men det er mange unntak. Har samboerne felles barn, er de i trygderettslig henseende likestilt med ektefeller. Reglene her endres stadig.

Skatt

I skattemessig henseende er det også av betydning om to som bor sammen er gift eller ikke. Ugifte samboende skal i utgangspunktet beskattes som enslige.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg