Samboerforhold, betegner to personer som lever sammen under ekteskapslignende forhold uten å ha inngått ekteskap. I 2010 var 25 % av alle som levde i samliv, samboere. I aldersgruppen 25 til 29 år var samboerandelen 51 % blant kvinner og 33 % blant menn.

Reglene i ekteskapsloven av 4. juli 1991 gjelder ikke for ugifte samboere. De har f.eks. ingen forsørgelsesplikt overfor hverandre, verken under samlivet eller etter at det er opphørt, slik som forholdet er mellom ektefeller.

Hver eier sitt, og ved samlivets opphør beholder hver av dem (eventuelt den avdødes arvinger) det som hver har eid mens samlivet bestod. I praksis vil imidlertid ofte eiendeler bli i sameie mellom partene. Grunnlaget for et slikt sameie kan være at begge har hatt pengeinntekter eller andre midler som er gått med til anskaffelsen av ting, uten at det kan bringes på det rene hvem som har betalt for hva. I rettspraksis har man en lang rekke tilfeller fra de senere år hvor domstolene har kommet til at eiendeler anskaffet under samlivet er i sameie mellom partene, og hvis det ikke er holdepunkter for annet, med en halvpart på hver. I rettspraksis er det også slått fast at selv om bare den ene har hatt pengeinntekter mens den annen har arbeidet i hjemmet, kan hjemmearbeidet danne grunnlag for å anse vedkommende som medeier i ting som erverves for den annens inntekter. I praksis vil derfor samboerforhold som har vart i noen tid, ofte medføre et nært rettsfellesskap mellom partene i økonomisk henseende.

Hovedregelen er at boligen beholdes av den som eier den. Men unntaksregler er gitt ved hustandsfellesskapsloven.

Det er ikke noe i veien for at partene inngår særskilte avtaler med hverandre som tar sikte på å regulere de spørsmål som måtte oppstå under samlivet og ved dets opphør. Og det er selvsagt ikke noe i veien for at partene oppretter testament til fordel for hverandre, noe som er nødvendig hvis den lengstlevende skal ta arv etter den som dør først. Her vil likevel barn som testator måtte ha, begrense testasjonsfriheten, normalt til 1/3 av formuen, se pliktdel. Samboere betaler ikke arveavgift hvis de har felles barn.

I forhold til trygdelovgivningen er ugifte samboende som hovedregel å betrakte som enslige, men det er mange unntak. Har samboerne felles barn, er de i trygderettslig henseende likestilt med ektefeller. Reglene her endres stadig.

I skattemessig henseende er det også av betydning om to som bor sammen er gift eller ikke. Ugifte samboende skal i utgangspunktet beskattes som enslige.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

3. oktober 2011 skrev Svein Askheim

Denne artikkelen omhandler utelukkende juridiske forhold omkring samboerskap, og dette bør presiseres i tittelen. I dag finnes flere ulike former for samboerskap som også bør få artikler: Homofile samboerforhold, polyamori, kollektiv osv.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.