Sigarruller, billeart i snutebillefamilien Rhynchitidae. Den voksne snutebillen er 7 mm lang og metallglinsende blågrønn. På løvtrær (bjørk, or, osp og pil) og frukttrær (pære og kirsebær) ruller hunnbillen flere blad sammen så de danner en sigarformet rull. Bladstilkene bites halvveis over så bladene visner etter hvert. 6–8 egg legges inne i «sigaren», hvor larvene utvikler seg. Forpupping og overvintring foregår i jorden. Spredt forekomst i Sør-Norge.