Rapsjordloppe, billeart i familien bladbiller (Chrysomelidae). Den voksne billen er oval, glinsende blågrønn og nesten dobbelt så stor (4 mm) som nepejordlopper. I motsetning til disse er det larvene som gjør størst skade. Larvene blir 7 mm lange fullt utvokste, er gulhvite med hårete svarte prikker og tre par brystføtter. Forekommer i Telemark og Agder-fylkene og opptrer langs kysten som skadedyr på overvintrende korsblomstarter til frøavl, særlig kålrot, nepe, høstraps og -rybs. Larvene gnager høst og vår i rot, rothals, og nedre del av stengelen. Også vårsådd kålrot kan bli angrepet.