Bladbiller er en insektfamilie i ordenen biller (Coleoptera) med cirka 200 norske arter.Vanligvis er dette små biller som har oval, hvelvet kropp, ofte med metallglinsende, sterk farge og trådformete antenner. Øynene er runde og ikke nyreformede som hos trebukker. Larvene er gjerne grønne til mørkfarget, flate med vorteaktige flekker på kroppen og tre par brystføtter.De fleste artene lever både som voksne biller og larver av bladene på planter, og spesielt kan mange kulturplanter og løvtrær bli sterkt angrepet. Hele artikkelen

Ny artikkel