Nepejordlopper, billearter i familien bladbiller (Chrysomelidae). De voksne er 2–3 mm lange, ovale biller. Artene har to gule lengdestriper av varierende form (én på hver dekkvinge), med unntak av én art som er ensfarget svart. Utbredt i Sør-Norge. Den absolutt dominerende arten som angriper korsblomstrede planter er bølgestripet nepejordloppe, Phyllotreta undulata. De voksne billene gnager små hullgnag på unge vertplanter som nepe, reddik, kålrot og kål. På oppspirende planter er frøbladstadiet svært utsatt for angrep, også unge kålplanter like etter utplanting. Angrepet kan bli alvorlig i den første varmeperioden i mai/juni. Se jordlopper.