Raggtelg, bregneart i stortelgfamilien. 40–120 cm høye bredt lansettformede, dobbeltfinnede blad, der stilken og midtribben er tett kledt med brune, håraktige skjell. Vokser på tørre steder langs kysten fra Aust-Agder til Sør-Trøndelag.