Preterito-presentiske verb er de germanske verbene hvor presens har form av preteritum. Noen eksempler er vet, skal og kan.