Poste restante, påskrift på postsendinger som angir at adressaten kommer på poststedet og henter sendingen. Denne adresseringsmåten brukes i alminnelighet bare overfor personer som ikke har fast postadresse på stedet.