Polsko, stykke av magnetisk bløtt jern som settes på endene av en elektromagnet eller permanent magnet for å gi feltet mellom polene en bestemt utforming. For å få homogent magnetfelt bruker man polsko med parallelle endeflater. I en vekselstrømgenerator utstyres rotoren med polsko som er formet slik i forhold til statoren at strømmen varierer sinusformet. I et magnetisk spektrometer utformes polskoene slik at magnetfeltet virker fokuserende på partiklene.