Stator, den stillestående del av en elektrisk maskin, i motsetning til den roterende del, rotoren.