Kumaner, tyrkisk stamme som på 1000- og 1100-tallet hadde stor utbredelse i den sørøstlige del av Europa. Etter mongolenes anfall (1241–42) slo en stor del av kumanerne seg ned i Ungarn, med samtykke av den ungarske konge Béla 4. De beholdt der en tid sitt nomadiske levevis og hadde til 1638 visse særrettigheter. I Ungarn ble kumanerne snart kristnet, og etter hvert gikk de opp i den ungarske befolkning. Kjennskap til kumanernes språk gir manuskriptet Codex Cumanicus fra 1303, det eldste og eneste virkelig gamle, tyrkiske språkminne med latinske bokstaver. Se kiptsjaker.