Fellesbetegnelse for flere typer konstruksjoner som bygges for petroleumsutvinning til havs. Boreplattformer har tårn for boring etter petroleum. Produksjonsplattformer har vanligvis utstyr for både boring, drift og vedlikehold av brønner, samt anlegg for separasjon av olje, vann og gass. Boligplattformer eller floteller er boligområder som gjerne skilles fra produksjonsplattformene. Stigerørsplattformer sørger for trykk ved transport av olje eller gass i rørledninger på havbunnen. Søyleplattformer brukes til lasting (el. lossing) av tankskip på åpent hav.