Plattformteknologi

Oljeplattform, installasjon for boring (boreplattform) og/eller utvinning av olje og gass (produksjonsplattform). Se også petroleum (utvinning til havs). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Plattformteknologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt