Plattformteknologi

Oljeplattform, installasjon for boring (boreplattform) og/eller utvinning av olje og gass (produksjonsplattform). Se også petroleum (utvinning til havs).. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Plattformteknologi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 18 artikler: