Stigerørsplattform, plattform som sørger for trykk ved transport av olje eller gass i rørledninger på havbunnen. Plattformen er utstyrt med pumper eller kompressorer som kompenserer for friksjonstrykktapet i ledningen. Stigerørsplattformen brukes også som utgangspunkt ved inspeksjon og vedlikehold (se pigg) av rørledningen.