Perpendikularstil, (til perpendikkel), eng. perpendicular style, spesiell engelsk utforming av den sengotiske arkitektur. Stilen blomstret særlig ca. 1375–ca. 1500, med utløpere langt inn på 1500-tallet. Kjennetegnes bl.a. ved sterk betoning av det vertikale, av et rettvinklet gitterpreget vindusstavverk, lave buer og tak, spirløse tårn og vifte- eller stjerneformede hvelv. Eksempler på perpendikularstil er katedralen i Gloucester og King's College Chapel i Cambridge.