Den praktfulle katedralen var opprinnelig kirke i et kloster grunnlagt 681. Krypten og koret ble bygd under abbed Serlo 1089–1100. Skipet fra ca. 1120 ble overhvelvet 1242–45. På 1300-tallet ble koret og tverrskipet gitt en perpendikular stildrakt. Det 68 m høye tårnet ble oppført 1450–60. Øst for kirken er et tilbygd kapell fra 1457–98.