Uberørbare
En skoleklasse med ungdommer tilhørende de såkalt «uberørbare» kastene. Foto fra Bangalore, sannsynligvis på 1920- eller 1930-tallet.
Av .
Harijan

Indias frigjøringsleder Mahatma Gandhi kalte pariakastene for harijan, «guds barn». Han har imidlertid blitt kritisert for ikke å ta noe oppgjør med selve kastesystemet. På bildet er Gandhi (stående øverst) i gang med arbeid for å bedre harijanenes vilkår i Madras (nå Chennai) i 1930-årene.

Av .
Dalit
Indias laveste kaster foretrekker selv å kalle seg dalit, «undertrykte». På bildet møter en gruppe daliter statsminister Narendra Modi (i hvitt) i 2014.
Av .

Paria er navnet på en av de laveste, «uberørbare» kastene i Sør-India, særlig landarbeidere og tjenere. Begrepet har tidligere blitt brukt som en samlebetegnelse for alle som tilhører de såkalt urene kastegruppene som er plassert aller nederst i kastehierarkiet i India. Dette er en gruppe som historisk sett har blitt utsatt for omfattende undertrykking og diskriminering. Pariakaste har dermed blitt et begrep som generelt betyr en undertrykt og foraktet samfunnsklasse. Folk tilhørende disse kastegruppene i India foretrekker selv å bli omtalt som dalit, som betyr «de undertrykte».

Faktaboks

Uttale
pˈaria
Etymologi

en omforming av tamil paraiyan

Også kjent som

pariakaste, uberørbar, dalit, harijan og kasteløs

engelsk pariah, paree

Opprinnelsen til det indiske kastesystemet er omstridt, og begrepet kaste er mangetydig. Det er vanlig å skille mellom to betydninger av kaste, henholdsvis varna og jati. Varna viser til hvordan kaste er beskrevet i de religiøse hinduistiske tekstene, og kastesystemet ansees her å være inndelt i fire varnaer som er rangert hierarkisk ut fra forestillinger om rituell renhet og urenhet. Inn under disse varnaene fins det et mangfold av forskjellige undergrupper av kaster som omtales som jati’er. I tillegg er det mange jati-grupper som står utenfor og «under» varna-systemet, og det er om disse samlebetegnelsen pariakaste har blitt brukt. Betegnelsen paria blir lite brukt i nyere tid.

I europeiske språk er paria blitt en betegnelse for en uønsket og utstøtt person eller gruppe, ofte nederst på samfunnsstigen.

Forskjellige samlebetegnelser

Flere forskjellige samlebetegnelser har vært brukt i ulike sammenhenger og kontekster om disse såkalt urene kastegruppene.

Kasteløs

Betegnelsen kasteløs er basert på den hinduistiske varna-inndelingen, der disse jati-gruppene ansees å stå utenfor varna-systemet, og dermed være uten kaste. Fordi disse gruppene likevel har en kaste i betydningen jati, er betegnelsen «kasteløs» misvisende og benyttes i liten grad.

Uberørbar

Betegnelsen uberørbar tar også utgangspunkt i det hinduistiske varna-systemets forståelse av kaste, og vektlegger forestillingen om at disse lavere kastene er rituelt urene kaster som derfor ikke bør berøres av folk tilhørende såkalt rene kaster. Dette er basert på forestillinger om at slik urenhet kan smitte gjennom samvær, og folk tilhørende en høykaste vil derfor unngå å dele mat og vann med, og i det hele tatt komme i nærheten av, folk tilhørende såkalt urene kaster.

Harijan

I et forsøk på å løfte denne laveste gruppen av kaster og forbedre synet på dem, valgte Mahatma Gandhi å omtale dem som harijan, som betyr «guds barn». Gandhi har imidlertid blitt kritisert fordi han ikke ønsket å ta noe oppgjør med kastesystemet i seg selv. Betegnelsen harijan oppfattes som litt paternalistisk og benyttes sjelden i dag.

Dalit

Dalit betyr «de undertrykte», og er den betegnelsen folk tilhørende dette lavest rangerte segmentet selv foretrekker å bruke. Betegnelsen viser at de tar avstand fra hele kastesystemet og den hinduistiske inndelingen av mennesker som henholdsvis rene og urene. Ved å vektlegge at de er undertrykte tar de også avstand fra forestillinger om at kaste er noe biologisk medfødt, og understreker at kastesystemet er en sosial, forestilt struktur og at kastediskriminering har mye til felles både med klasseundertrykking og rasisme.

Scheduled Caste (SC)

Scheduled Caste er den offisielle betegnelsen som er nedfelt i den indiske grunnloven, og som i dagligtalen brukes ved sin forkortelse SC. Denne betegnelsen brukes av offentlige myndigheter i deres tiltak for å motvirke diskriminering av, og forbedre posisjonen til folk tilhørende de laveste kastegruppene. Et tilsvarende begrep, Scheduled Tribes (ST), benyttes om folk tilhørende de såkalte stammegruppene (i dag kalles de adivasier) som lever spredt rundt i India og som også er en marginalisert og diskriminert gruppe. Offentlige tiltak for å forbedre posisjonen og levekårene til disse gruppene er forskjellige kvoteringsordninger. Noen av disse omfatter kvotering til offentlige arbeidsplasser, og kvoterte plasser ved universitetene.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Bayly, Susan (1999). The New Cambridge History of India: Caste, Society and Politics from the Eighteenth Century to the Modern Age. Cambridge University Press
  • Deliége, Robert (1999). The Untouchables of India. Oxford: Berg
  • Human Rights Watch (1999). Broken People: Caste Violence against India's «Untouchables».
  • Ilaiah, Kancha (1996). Why I am not a Hindu: A Sudra Critique of Hindutva Philosophy, Culture and Political Economy. Calcutta: Samya
  • Mendelsohn, Oliver & Vicziany, Marika (2000). The Untouchables: Subordination, Poverty and the State in Modern India. Cambridge University Press
  • Valmiki, Omprakash (2003). Joothan: An Untouchable's Life. New York: Columbia University Press

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg