Indias samtidshistorie

Indias samtidshistorie omfatter tiden etter 1984, da Indira Gandhi, som hadde vært Indias statsminister mesteparten av tiden siden 1966, ble drept. Indisk politikk har helt siden landet ble selvstendig i 1947 vært dominert av Kongresspartiet, som Gandhi, hennes far Jawaharlal Nehru og sønn Rajiv Gandhi tilhørte.Fra 1990-årene ble Kongresspartiet splittet i flere fraksjoner og indisk politikk har deretter ikke vært like stabil. Hele artikkelen