Indias samtidshistorie omfatter tiden etter 1984, da Indira Gandhi, som hadde vært Indias statsminister mesteparten av tiden siden 1966, ble drept. Indisk politikk har helt siden landet ble selvstendig i 1947 vært dominert av Kongresspartiet, som Gandhi, hennes far Jawaharlal Nehru og sønn Rajiv Gandhi tilhørte.Fra 1990-årene ble Kongresspartiet splittet i flere fraksjoner og indisk politikk har deretter ikke vært like stabil. Hele artikkelen