Laudes, nummer to i rekken av dagens tidebønner i den romersk-katolske kirke, med navn etter de lovsanger den er preget av.