Formular, formel, skreven forskrift, skrevet mønster for fullmakt, kontrakt, veksel el.l.; blankett med åpen plass for utfylling.