Balustrade, et rekkverk av balustrer (se baluster), oftest en brystning av stein eller mur med bakenforliggende gulv eller terrasse. Balustrade finnes også som innen- og utendørs arkitektonisk element.