Manilahamp, manillahamp, også kalt abaca, fremstilles av bladslirene av forskjellige bananarter, særlig Musa textilis fra Filippinene. Stenglene felles, bladene plukkes av og skaves til fibrene for størstedelen er befridd for det bløte vevet som henger ved. Deretter tørres de. Manilahamp danner temmelig grove, gulaktig hvite, glinsende, meget lette, litt treaktige fibrer. Av grov manilahamp fremstilles utmerket tauverk. De finere sorter benyttes til tepper, møbeldamask, klokkestrenger m.m. Manilahamp var tidligere en av de viktigste eksportartikler fra Filippinene. Planten ble 1925 overført til Mellom-Amerika, hvor klimaet synes å være meget gunstig for den, og hvor det er en betydelig tilvirkning av manilahamp.